KURUMSAL


Meslekte Birlik Nedir ?

Meslekte Birlik yıl içerisinde çeşitli alanlarda bünyesinde kurslar ve seminerler düzenlemektedir. Düzelediğimiz bu eğitim programları ile meslek mensuplarının bilgi birikimine katkı sunmaktadır. Daha da önemlisi örgütlü yapısı ile mensuplarının her türlü hakkını sonuna kadar savunmaktadır.... 

Misyonumuz

Mesleğimizin ulusal ve uluslar arası düzeyde hak ettiği yere gelmesi , meslektaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mesleğe olan talebin artırılması , haksız rekabetten uzak sağlıklı bir ortamda çalışması ile uzmanlık ve kalitenin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Üyelerinin mesleki hak ve menfaatlerini korunmayı ve geliştirmeyi esas alan çalışmalar yaparak mesleki alanda söz sahibi ve lider bir sivil toplum örgütü olmak.