MİSYON & VİZYON


Misyonumuz

Mesleğimizin ulusal ve uluslar arası düzeyde hak ettiği yere gelmesi , meslektaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mesleğe olan talebin artırılması , haksız rekabetten uzak sağlıklı bir ortamda çalışması ile uzmanlık ve kalitenin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Üyelerinin mesleki hak ve menfaatlerini korunmayı ve geliştirmeyi esas alan çalışmalar yaparak mesleki alanda söz sahibi ve lider bir sivil toplum örgütü olmak.