DEFTER TASDİKİNDE SON DURUM

10 Ekim 2014 Cuma 03:00 tarihinde Nevzat AKKAYA tarafından eklendi.
Yazı Boyutu
A
Nevzat AKKAYA
akkayamalimusavirlik@hotmail.com

Köşe Yazısı Tarihi (Pazartesi, 24 Aralık 2012 18:08)

DEFTER TASDİKİNDE SON DURUM!..

(19.12.2012 -28502 R.G. Ticari Defterlerle İlgili Tebliğe Göre)

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ:

A- İŞLETME ESASINA GÖRE;
2.Sınıf Tacirler İşletme Defteri tutmaya devam edecek…
NOT: 1.
Her ne kadar Tacir olarak kabul edilseler de 2013 yılı için İşletme Defteri tutmaya devam edilecek, Ticaret Odası veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaları bir şey  değiştirmiyor.(Tic.Def.Teb.G eç.1.Md), Maliye Bakanlığının Noterler Birliğine göndermiş olduğu 17.04.2003 tarih ve 16673 sayılı yazıya istinaden A-4 ‘e tasdik ettirebilirsiniz.

NOT.2. V.U.K. 178 ‘DE 2.Sınıf Tacirler tarif edilmiştir,V.U.K.182 ‘ye bakarak 1.Sınıf Bilanço Esasına Göre Defter tutup tutmayacağınıza ayrıca karar verebilirsiniz. Ayrıca V.U.K. 181’ e bakarak da İhtiyari geçişlere karar verebilirsiniz.

B- SERBEST MESLEK ERBABI; -Serbest Meslek Kazanç Defteri.
NOT:
İlgili muktezalarla A-4 ‘e tasdik ettirebilirsiniz.

C-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN; GERÇEK KİŞİLER:

1.Yevmiye Defteri

2.Defteri Kebir (Tic.Def.Teb. Defteri Kebir madde.7.ç – Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri yazılacak, buna göre sayfa tasdik ettiriniz.)

3.Envanter Defteri

NOT: V.U.K. 177 ‘DE 1.Sınıf Tacirler tarif edilmiştir, V.U.K.179 ‘ye bakarak 2.Sınıf İşletme Esasına Göre Defter tutup tutmayacağınıza ayrıca karar verebilirsiniz. Ayrıca V.U.K. 181’ e bakarak da İhtiyari geçişlere karar verebilirsiniz.

D- KOLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER:

1.Yevmiye Defteri

2.Defteri Kebir (Tic.Def.Teb. Defteri Kebir madde.7.ç – Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri yazılacak, buna göre sayfa tasdik ettiriniz.)

3.Envanter Defteri

4.Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Tic. Def. Teb. Md.5/2

NOT: Gelir Vergisi Mükellefleri ayrıca 213 syl. VUK’na  göre isterlerse:  Ambar Defteri, İmalat Defteri vs. defterleri de tutabilirler.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ:

A- ANONİM ŞİRKETLERLE, SERMAYESİ PAYLARA BÖL. KOMANDİT ŞTİ’LER:

1. Yevmiye Defteri

2. Defteri Kebir (Tic.Def.Teb. Defteri Kebir madde.7.ç – Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri yazılacak, buna göre sayfa tasdik ettiriniz.)

3. Envanter Defteri

4. Pay Defteri
NOT: Hali hazırda kullandığınız Pay Defterinde yeterli sayfa varsa tebliğe göre düzenleyip, Açılış onayına gerek olmadan kullanabilirsiniz. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

5. Yönetim Kurulu Karar Defteri

6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

B- LİMİTED ŞİRKETLER:

1- Yevmiye Defteri

2- Defteri Kebir (Tic.Def.Teb. Defteri Kebir madde.7.ç – Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri yazılacak, buna göre sayfa tasdik ettiriniz.)

3- Envanter Defteri

4- Pay Defteri

NOT: Hali hazırda Kullandığınız Pay Defterinde sayfa varsa tebliğe göre düzenleyip, Açılış onayına gerek olmadan kullanabilirsiniz. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/2)

5- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

NOT: Yeni düzenleme Yönetim Kurulu Karar Defteri yerine “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri getirilmiştir. Hali hazırda Kullandığınız Karar Defterinde yeterli sayfa varsa, Açılış onayına gerek olmadan kullanabilirsiniz. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/2)

LİMİTED ŞİRKETLER MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ:
1. Müdürler Kurulu Defteri ZORUNLU DEĞİLDİR, tasdik ettirmeyiniz…
Tasdik ettirmezseniz, LTD.ŞTİ.’ de Müdür veya Müdürler Kurulunun şirketle ilgili almış olduğunuz kararları “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterine”
(Tic.Def.Teb.10.Madde 2.Fıkrada belirtilen) gibi  kaydetmeniz –yazmanız zorunludur, yeterli olacaktır. İsterseniz tasdik ettirebilirsiniz.

2.Müdürler Kurulu Defteri Tasdik Ettirirseniz:
Tutmanız halinde açılış-kapanış onayları yaptırmak ve Yönetim Kurulu Karar Defterine ilişkin hükümleri uygulamak zorundasınız. Ayrı bir defter tuttuğunuz için “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine kaydetmenize gerek yoktur.

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ:

1.Yevmiye Defteri

2. Defteri Kebir (Tic.Def.Teb. Defteri Kebir madde.7.ç – Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri yazılacak, buna göre sayfa tasdik ettiriniz.)

3. Envanter Defteri(Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

NOT: Dernekler Kanunu ve Vakıflarla ilgili kanunlarla belirtilen defterler ayrıca tutulacaktır.
DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

VUK Md.221 ve TTK’MD.64 GÖRE:

1. İşe eskiden beri devam edenler ARALIK ayı sonuna kadar,

2. Maliye Bakanlığınca hesap dönemi belirlenenler, defter kullanılmadan önceki gelen son ayda,

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler bir gün önce,

4.Vergii muafiyeti kalkanlar, kalktığı tarihten başlayarak on gün içinde;

5. Zorunlu defterlerde yer kalmaması, mücbir veya vs. sebeplerden yıl içinde yeni defter kullanılacaksa başlamadan önce bu defterleri tasdik ettirmek zorundadır.

.

ARA TASDİK
VUK MD. 222 ve TİC.DEF.TEB.MD. 17-18 GÖRE:

Ara Tasdik Yapabileceğimiz Defterler:

1-İşletme defteri,

2-Serbest meslek kazanç defteri,

3-Yevmiye defteri,

4-Defteri kebir, (Tic.Def.Teb. Defteri Kebir madde.7.ç – Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri yazılacak, buna göre sayfa tasdik ettiriniz.)

5-Envanter defteri

6-Yönetim Kurulu Karar Defteri,

NOT: Yukarıda sayılan Defterlerde yeterli sayfa olup, yeni yılda kullanmak isteyenler OCAK Ayı sonuna kadar Ara Tasdik yaptırarak ilgili defterleri kullanabilirler.

KAPANIŞ TASDİKİ
TTK MD 64/5 VE TİC.DEF.TEB.MD.15

Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen dönemin üçüncü ayı yani Mart Ayı sonuna kadar yaptırılır.

NOTER İŞLEMLERİ:
NOT 1.
Sicil Tasdiknamesi istenmeyecektir.
NOT 2. Noter tasdik girişinde “Sermaye Yazılması”  durumu henüz Mersise geçiş olmadığı için bazı Noterler tarafından istenmemekle beraber bazı Noterler istemektedir. Bununla ilgili ve diğer problemleriniz için  çalıştığınız Noterle görüşmeniz gerekmektedir. 24,12,2012


Etiketler :
6487 kez okundu.

YORUM EKLE

Bu köşe yazısına ait yorum bulunmuyor.
Adı Soyadı
E-posta
Mesajınız

Kalan Karakter Sayısı : 500